សភាធម្មនុញ្ញជាតិខ្មែរ សូមបើកចំហ និងស្វាគមន៏ដល់ចលនានយោបាយ ប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកស្នេហាជាតិ និងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀត ដែលមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងការ រំដោះជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ឋិសេរីភាព ឯករាជ្យ និងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា។

ហើយសភាធម្មនុញ្ញជាតិខ្មែរ បង្កើតឡើងដើម្បីពិក្សាអនុម័ត លើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយ ដែលឈានទៅបង្កើត រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិរទេស និងប្រកាសបង្លើតជាផ្លួវការបន្ទាប់ពី សភាធម្មនុញ្ញជាតិអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីសំរេចជាស្ថាពរ នាពេលខាងមុខ។
CAPTCHA