លោក សម សេរី ប្រធារណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ បានជួបពិភាក្សា ជាមួយមន្ត្រីតំណាង ប្រទេសដាណឺម៉ាក់

 លោកសមសេរី ដែលជាប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ក្រោយពីបានចូលរួប ប្រជុំជានៅUNទីក្រុងសឺណែវ ប្រទេសស្វិសលោកក៏ បានជួបពិភាក្សាជាមួយតំណាង
ប្រទេសដាណឺម៉ាក ដែលបានចូលរួមប្រជុំនៅ UNជាមួយលោកផងដែរ។

លោកសមសេរី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា មន្រ្តីដែលតំណាងឱ្យ ប្រទេសដាណឺម៉ាក់ គេបានចាប់អារម្មណ៍ យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីលោកបាននិយាយប្រាប់ ពីបញ្ហា ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលមានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃ។

ទទឹមនឹងនោះ តំណាងមន្រ្តី ប្រទេសដាណឺម៉ាក់ ក៏បានសាកសួរ ពីគោលការណ៍របស់ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ផងដែរ ។ ហើយលោកក៏បានរាយរាប់ ពីគោលនយោបាយ របស់លោកជូនមន្រ្តីប្រទេស ដាណឺម៉ាក់ស្តាប់ ក្រោយមកមន្រ្តីប្រទេសដាណឺម៉ាក់ក៏ បានផ្តល់អនុសាសន៍ល្អៗ និងលើកកំលាំងចិត្ត ដល់លោកដើម្បីរំជាតិឱ្យរួចផុតពីរបបផ្តាច់ សព្វថ្ងៃ៕  ប្រភពដើមkostrol-news

លោក សម សេរីជាមួយមន្រ្តីដាណឺម៉ាក់
http://feeds.feedburner.com/KhmerLeadership

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Powered by knlf · Designed by khmerleadership