រណសិរ្យរំដោះជាតិខ្មែរ៖ ថ្ងៃ៧មករាគឺជាថ្ងៃវៀតណាម ឈ្លានពាននិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជា

(ចេញផ្សាយថ្ងៃទី 07-01-2015, 1:24 pm) | សច្ចះ
 រាជធានីភ្នំពេញ៖ រណសិរ្យរំដោះជាតិខ្មែរ បានរិះគន់ថ្ងៃបុណ្យ ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺជាថ្ងៃវៀតណាម ឈ្លានពាន កាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជា  ព្រមទាំងបន្តកាប់ សម្លាប់ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ។នេះបើតាម សេចក្តីថ្កែងការណ៏របស់រណសិរ្យរំដោះជាតិខ្មែរចេញថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

ក្នុងសេចក្តីថ្កែងការណ៏ បានដដែលបានបន្តថា លោក ហ៊ុន សែន បានថ្លែងលាបពណ៏អ្នកប្រឆាំងថ្ងៃ០៧មករា ថា ជាអ្នកដែល មានសម្ព័ន្ឋភាព ជាមួយ ខ្មែរក្រមាម។តាមពិតរបបលោកហ៊ុន សែន អស់រយះពេល៣៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាក់ស្តែងដូចជា ការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ការគ្រប់គ្រាប់បែក និងគ្រោះថ្នាក់ចរចរាណ៏ជាដើម។

ទាក់ទងទៅនិងការរិះគន់នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រិ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ បានគូសបព្ជាក់ថា ជនណា ដែលមិនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ០៧មករា ជាថ្ងៃរំដោះជាតិខ្មែរ ពីរបបរប្រល័យ ពូជសាសន៏ខ្មែរក្រហម អ្នកនោះជាជនក្បត់ និង សច្ចះធម៏ប្រវត្តិសាសកម្ពុជា៕
 ប្រភពដើមhttp://www.fpmonline.net/article/94844;

Share This Post

Recent Articles

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Powered by knlf · Designed by khmerleadership